Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Emrah DÖNMEZ

Koordinatör

E-posta: emrah.donmez@ozal.edu.tr

Tel: 0422 12 55 Dahili:1023

TR