Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde üniversite – sanayi işbirliği bölümü tarafından yararlanıcılara aşağıda ifade edilen hizmetler sunulmaktadır.

> Araştırmacıların uzmanlık alanları ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit etmek, olası proje fikir ve ortaklıklarının zeminini hazırlamak.

> Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitelerini değerlendirerek üniversite ile uygun işbirliği destek programlarını bulmak, tarafları bilgilendirmek, proje başvuru ve yönetim süreçlerini yürütmek.

> İşbirliği sözleşmelerinin içeriklerini oluşturmak, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlamak, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürütmek, koordinasyonu sağlamak.

> Üniversite sanayi işbirliği proje yazımı, yönetimi konusunda eğitimler vermek.

> İşbirliği günleri, proje pazarları ve yarışmalar düzenlemek.

TR