Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Ticarileşme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma çalışmalarının çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi sürecinde TTO Ticarileşme bölümü tarafından sunulan hizmetler;

> Üniversite ile ilişkili patent, tasarım ve faydalı modellerin portföyünü oluşturmak.

> Oluşturulan portföy ile uyumlu pazarlama ve ticarileştirme stratejilerini geliştirmek ve uygulamak.

> Ticarileşme potansiyel taşıyan fikri ve sınai mülkiyet haklarının lisanslanması ve devri ile ilgili süreçleri yönetmek.

> Yenilik ekosistemi içerisinde yer alan kurum/ kuruluşlarla ve potansiyel müşterilerle iletişimi sağlamak, geliştirmek ve yönetmek.

> MTÜ TTO’nun ulusal ve uluslararası işbirliği ağını genişletmek ve işbirliği odaklı, kapasite ve tanınırlık arttırıcı etkinlikler düzenlemek.

> MTÜ yetkinliklerini dış paydaşlara, dış paydaşların ihtiyaçlarını da akademisyenlere aktarmak.

TR