Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;

(1) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği;

(2) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulacağı;

(3) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

Çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı 30 Temmuz’da başvuruya açılacaktır.

Yazının devamına ulaşmak için tıklayınız.

TR