Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Proje Geliştirme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde proje geliştirme bölümü tarafından yararlanıcılara aşağıda ifade edilen hizmetler sunulmaktadır.

> Araştırmacıları, ulusal ve uluslararası fon ve hibe programları ile açık çağrılar hakkında bilgilendirmek.

> Araştırmacıların hibe programlarına başvuru konusunda yol haritalarını çıkarmak.

> Ulusal ve uluslararası hibe programlarına sunulacak proje önerilerinin hazırlanması ve başvurularının yapılması konularında destek vermek.

> Fon veren kurumlar ile araştırmacılar arasında güncel bilgi akışını sağlamak.

> Projelerde  ortak bulma sürecine destek vermek.

> Projelerin sözleşme süreçlerini yürütmek.

TR