Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Mentörlerimiz

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT

Ar-Ge ve İnovasyon Mentörü

Uzmanlık Alanları

Yapıya Dayalı İlaç Tasarımı

Genetik Yatkınlık

Inflamatuar Sinyal Yolakları

İlgi Alanları

Özel Girişim Sermayesi

Yatırım Fonları

Proje Danışmanlık

TR