Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

JPND JPCOFUND-2 ‘Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu Teknolojileri’ 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu

JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen iddialı yenilikçi multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesidir. Hastalar ya da rutin bilimsel ve klinik uygulamalar için beklenen bir faydası olması durumunda teknik geliştirme projeleri ve son teknolojik gelişmeleri açık ve somut araştırma sorularıyla bir araya getiren, temel bilim ve maliyet etkinliğini entegre eden projeler önerilebilir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarından bir ya da birkaçına odaklanması gerekmektedir.

Görüntüleme Teknolojileri

Yeni Görüntüleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Son Görüntüleme Teknoloji Uygulamalarının Geliştirilmesi

MRI, PET ya da Süper Çözünürlüklü Mikroskobi ve Moleküler Görüntüleme Teknikleri

Görüntü Analizi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi

Modern Görüntüleme Teknikleri

Biyolojik Verilerin Analizinde Yeni Metodlar

Beyin Stimulasyonu Teknolojileri

Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş beyin stimulasyonu teknikleri uygulamaları

DBS, TMS, tDCS

Proje önerilerinin aşağıda sayılan nörodejeneratif hastalıklardan bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir.

Alzheimer ve demans

Parkinson ve ilgili hastalıklar

Prion hastalıkları

Motor nöron hastalıklar

Huntington hastalığı

Spinocerebellar ataxia (SCA)

Spinal muscular atrophy (SMA)

Çağrı Takvimi: 

6 Ocak 2020: Çağrının yayınlanması
3 Mart 2020: 1. Aşama Son Başvuru Tarihi
Haziran 2020: 2. Aşama Son Başvuru Tarihi

Çağrı Ön Duyurusu: tıklayınız

İletişim:

Doç. Dr. Gaye Çetinkaya Campari
gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr
0 312 298 17 91

TR