Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Girişimcilik Dersi Bildirim Süreci

Örgün eğitim kapsamında akademik birimler bünyesinde yürütülecek Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB tarafından tanınırlılığını sağlamak için aşağıdaki sürecin işletilmesi gerekmektedir.

TR