Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fikri Hak Yönetimi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi TTO Fikri Haklar bölümü bünyesinde fikri ve sınai mülkiyet konusu varlıkların yönetilmesi ve bu varlıkların ticari değere dönüştürülmesi, toplum yararına sanayiye transferine yönelik yararlanıcılara destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

> Araştırmacılarından Buluş Bildirim Formlarını kabul etmek.

> Bildirilen buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmak.

> Her yıl düzenli olarak Fikri Haklar bilgilendirme günü düzenlemek.

> Malatya Turgut Özal Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Politikasının ilgili ysala mevzuat çerçevesinde oluşması, uygulanması ve güncellenmesini sağlamak.

> Ulusal ve uluslararası başvurulardan oluşan fikri ve sınai mülkiyet portföyünün tescil takibini yapmak.

> MTÜ’nün taraf olduğu sözleşmelerde, fikri ve sınai haklara ilişkin hükümlerin müzakere sürecini yönetmek.

> Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sözleşmeyi ve hukuki belgeleri hazırlamak.

> Araştırmacılara fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

> Fikri haklar konusunda eğitimler düzenlemek.

TR