Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Mevcut çağrı:

•    1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-2 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2)

Yeni çağrılar:

•    1707 İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021)

•    1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-b)

Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bunun yanında, yurtiçindeki yerleşik firmaların yurt dışı işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede kuruluşların belirli bir ürüne/sürece ilişkin yurt dışındaki pazar paylarının artması ile ülkemizin ithalat/ihracat dengesine olumlu etkilerinin olması beklenmektedir.

1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı ile Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı kapsamında BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilmesinin önü açıldı. BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa %10 genel gider desteği verilecektir.

Yazının devamına ulaşmak için tıklayınız.

TR