Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT

Koordinatör

E-posta: ekrem.akbulut@ozal.edu.tr

Tel: 0422 12 55 Dahili:1023